O nás

Poslání spolku

Concorde Caravan Club CZ, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Má své sídlo v Brně, na adrese Makovského nám. 2, 616 00 Brno.

Účelem spolku je podpora majitelů a příznivců velkých obytných vozidel CONCORDE, jejich sdružování, rozvíjení přátelství, zajištění výhod členům a organizování společných akcí.

Činnost spolku směřuje k naplnění výše popsaného účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • organizování pravidelných velkých ročních srazů majitelů a fandů velkých obytných vozidel CONCORDE, (pro členy spolku se slevou),
 • organizování pravidelných menších workshopů technických i cestovatelských,
 • organizování setkání v továrně CONCORDE,
 • zajištění podpory výrobního závodu,
 • zajištění různých výhod a slev pro členy u partnerských organizací,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí na téma caravaningu,
 • propagace aktivit spolku a osvěta v caravaningu velkých obytných vozidel,
 • pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se legislativy v oblasti obytných vozidel nad 3,5 tuny,
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy uživatelů velkých obytných vozidel,
 • rozšiřování počtu kempů přívětivých pro velká obytná vozidla a počtu nočních stání pro obytná vozidla,
 • poskytování zlevněných nebo bezplatných služeb členům spolku,
 • poskytování reklamy a zviditelnění členům spolku a jejich firmám,
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy každého člena spolku.


Přihlásit se k odběru